Document Flow Management System (DFMS)

เว็บไซต์สำหรับการดำเนินงานเอกสารในรูปแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการยื่นเอกสารและอนุมัติเอกสาร โดยระบบมีความยืดหยุ่นผู้ใช้งานสามารถสร้างกระบวนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้ ระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทั่วไป โดยมีการใช้ตัวอย่าง การดำเนินงานเอกสารของสโมสรนักศึกษาในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานด้านงานบุคคลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างขอบเขตของงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Quiz and Homework System

Quiz and Homework System เป็นระบบที่มีอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เเละนักเรียนในการสอบ

Luna: Web Application for Improving Programming Skills

เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิดแก้ไขปัญหา เมื่อผู้ใช้ทำโจทย์ระบบจะบันทึกข้อมูลการทำโจทย์ของผู้ใช้ไปวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบกราฟความถี่ในการทำโจทย์ พัฒนาการของการทำโจทย์ รวมถึงความก้าวหน้าในการฝึกทำโจทย์ นอกจากนี้ระบบจะแนะนำโจทย์ในด้านที่ผู้ใช้ไม่ค่อยถนัดให้ทำด้วย

FineFine by blockchain

เว็บไซต์สำหรับจัดการและจ่ายค่าปรับใบสั่ง

SIT Saroop

SIT Saroop is a web-application for SIT Student to make Class Note's searching easy, just search in one place. They do not need to lend friend's class note, ask for senior, rummage in a Class note sheet's heap or etc. To make it easy, we just open SIT Saroop Website. Then search class note that you want to read. you are going to be in fast track of learning. Easy to access to documents. Easy to share your class note. Easy to prepare knowledge for an exam. Easy way to get 'A'. like I told you, "Make it Easy". So now, what are our core application feature? here, 1) Upload/Read/Update/Delete/Download/Share/Comment/Search By Subject,Name,Semester Class Note file ( pdf , doc , img , png support). and then 2) Create/Read/Update/Delete/Share/Comment Blog for SIT Student Community. last one 3) Create/Read/Update/Delete/Share Announcement for Announcing News or Activities. *Secret Special Feature* Let's see only D-Day Activity. We hope to see you soon.

Tower’s Monst Defense AR - Overstep Your Tower Defense Game

เกมแอปพลิเคชันปกป้องฐานทัพจากเหล่ามอนสเตอร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกมแอพลิเคชันสำหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเกมรูปแบบปกป้องฐานทัพ (Tower Defense) และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ได้เปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมรูปแบบใหม่ สามารถเล่นได้ทั้งในโหมดเล่นคนเดียว และเล่นหลายคน

Queue Manage System For Hospital

Queue Management System เป็นระบบที่จะช่วยจัดการคิวของผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล และยังช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลรู้คิวของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องมานั่งรอที่หน้าห้องตรวจอย่างเดียวอีกต่อไป

FARMAGGIE: A Management and Information System for Hog Farming

Farmaggie is a management and information system for hog farming. It covers key information about the livestock from the state of being new born pigs. This system will help farmers monitor and effectively mitigate dangerous threats on their farm. It is operated with support of Internet of Things devices.

Vocabulary Games Development for Primary School Children

โปรเจคเกม Piece of Words ( POW ) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแอพลิเคชันที่ใช้ฝึกพื้นฐานในการใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้กับเยาวชนในวัยประถมศึกษา และ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

Jourlaney

พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวและค้นหาเพื่อนพาเที่ยว ที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเองอีกต่อไป และยังช่วยสร้างรายได้ในเวลาว่างให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มา Jour(la)ney ไปด้วยกันนะ :)

SIT's Chatbot

โปรแกรมแช็ตบ็อตถามตอบเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคำถามทั่วไปกับบุคคลภายนอกและยังสามารถนำคำถามที่บ็อตไม่สามารถตอบได้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตอบคำถามเพื่อส่งคำตอบกลับมาให้ยังผู้ถามคำถามนั้นๆ เเละในส่วนของบุคคลภายในไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา ผู้ช่วยสอน เจ้าหน้าที่ ก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้โดยต้องผ่านการAuthentication ด้วยรหัสนักศึกษาหรือรหัสเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ อาทิ เช่น ประกาศข่าวสาร ประกาศคะแนน หรือการยื่นคำร้องขอลาเบื้องต้นของนักศึกษากับผู้ช่วยสอนประจำวิชานั้นๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์

Smart Orchid Farm

Smart Orchid Farm คือระบบต้นเเบบในการดูเเลกล้วยไม้ด้วยเทคโนโลยี IoT ออกเเบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับโรงเรือนที่มีอยู่เเล้วของเกษตรกร มีความยืดหยุ่นสามารถปรับระบบให้รองรับตามขนาดของโรงเรือนที่มีอยู่ หรือรองรับการเพิ่มลดขนาดของโรงเรือนได้ทั้งเเบบการขยายพื้นที่ หรือเพิ่มจํานวนโรงเรือน ตามความเหมาะสม เเละสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดูเเลกล้วยไม้ตาม ภูมิภาค หรืออากาศ ตามเเต่ละพันธุ์ ซึ่งอ้างอิงจากความรู้ของเกษตรกร เเละเทคนิคของเเต่ละคน หรือสามารถนําค่า config ที่เป็นค่าเริ่มต้นในระบบนําไปปลูกกล้วยไม้ได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานในการปลูกกล้วยไม้มากนัก

แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มสำหรับแนะนำและค้นหาสินค้าผ่านเทคโนโลยีบีคอน

เป็น platform ที่แสดงถึงความต้องการต่อสินค้าของผู้ซื้อให้ผู้ขายทราบ รวมถึงการแนะนำสินค้าของผู้ขายที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้ซื้อ ได้ด้วยเทคโนโลยี Beacon

OPD Books : Blockchain For Patient

ระบบจัดการทะเบียนผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain ) ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ทั้งด้านของการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และการดูประวัติการรักษาของตน เพียงลงทะเบียนที่ระบบเราแค่ครั้งเดียว สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกคลินิกที่อยู่ในเครือ (คลินิกที่ลงทะเบียนกับเราไว้) และด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย โดยในการเข้ารับการรักษาที่คลินิกใหม่ ผู้ป่วยจำเป็นต้องยืนยันการเปิดเผยข้อมูลประวัติให้แก่คลินิกนั้นๆ หากผู้ป่วยไม่ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว คลินิกนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ ในมุมของคลินิกสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือของเราได้ โดยเราจะให้บริการ ในด้านของ web services ในการเก็บประวัติข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยบน blockchain ทางคลินิกสามารถเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยในด้านของข้อมูลการรักษาว่าข้อมูล จะไม่ถูกแก้ไข หรือ บิดเบือนไปจากเดิม

Game Application for Learning about Environment and Energy Saving

World hero แอปพลิเคชันเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Speaking Shiritori Game

Speaking Shiritori Game เป็นเกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเสียงพูด ที่พัฒนามาจากเกม Shiritori ของญี่ปุ่น โดยเกมนี้จัดทำขึ้นสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

A Study of Elderly Color Vision on Monitor Display at Different Brightness Levels

This study examined the elderly’s preferred brightness level on a display screen for different pairs of texts and background colors and to compare this preference with early adults under the same experimental environment. The participants consisted of 20 early adults (aged 20-40 years) and 20 elderly (aged 60-81 years).

EcoDrive

แอปพลิเคชัน EcoDrive จะมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมพฤติกรรม การขับขี่ให้กับผู้ขับเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการขับแบบ eco-driving ในด้านของ การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สำหรับรถยนต์รุ่นที่ไม่มีการแสดงผลในเรื่องนี้ โดยผ่านการแสดงข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองของรถในขณะขับ เทียบกับค่ามาตรฐานของรถตาม eco sticker

Indoor Parked Location Detection System (Parka)

Parka คือ Android Application ที่ได้นำเทคโนโลยี Estimote Beacon เข้ามาช่วยในการตรวจจับตำแหน่งรถที่ได้ทำการเข้าจอดภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า โดย Parka จะช่วยจดจำว่าคุณได้ทำการจอดรถไว้ที่ใด ตึกไหน ชั้นไหน โซนไหน เพื่อช่วยลดเวลาในการตามหารถของคุณ และแก้ไขปัญหาการลืมว่าได้ทำการจอดรถไว้ที่ใด เมื่อพบว่าช่องจอดรถที่คุณได้ทำการจอดไว้ มีการนำรถออก Parka จะทำการแจ้งเตือนว่า คุณได้นำรถออกใช่หรือไม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่รถยนต์ของคุณอาจถูกโจรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถดูภายใน Parka ได้ว่า แต่ละชั้นภายในตึกมีที่จอดรถว่างเป็นจำนวนเท่าไร ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการวนหาที่จอดรถ

Traveler

แอปพลิเคชั่นเกมที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น การขยับ และการเดิน โดยในเกมจะใช้ Theme ของการท่องเที่ยวไปในแต่ละประเทศ และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

Business Model Simulation(Buzsim)

Buzsim - Web application for business model simulation. The simulation is designed to illustrate the small business concept, especially the retail environment. Users start stratrgically operate for higher business performance. Users will experiment with various strategies and tactics that can help improve effectiveness of user's retail store and build a successful and profitable company.

Grade Analysis

เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่นำเกรดของนักศึกษามาวิเคราห์โดยการนำมา แบ่งกลุ่ม, หาความสัมพัน, ทำนายเกรด และแสดงผลลัพธ์

TracQing - Inventory Management Section, the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

TracQing is a multi-purpose system consisting of three main subsystems which are requisition tracking system, queue management system and executive reporting system. 1. [Requisition Tracking System]: It enables the Inventory Management Section to keep the requisition-related transactions, and other internal departments in the hospital to track the status of their requisitions. 2. [Queue Management System]: With the queue management system, the delivery couriers can prioritize the delivery queues of that day based on the algorithm developed by KMUTT Production Engineering students. 3. [Executive Reporting System]: Executive officers can view the summary of all requisition transactions so that further decisions can lead to process improvement.

TREATLAP

TREATLAP is the desktop application for behavior detection and risk analysis of working on computer in the office. The system will detect your face, sitting position, head bending, count timing when using mouse or touchpad, and when typing the keyboard. Moreover, There is the notification for the user to change your behavior or to relax. And, the system will summary from the data of behavior to present trend of your behavior while working on a computer or laptop. It could protect and decrease the risk of office syndrome or health symptoms that relate to body.

TrainHere

- แอปพลิเคชั่นบน iOS ที่ช่วยในการวางแผนการออกกำลังกาย และ โภชนาการ ตามเป้าหมายของผู้ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้มีแบบแผนในการออกกำลังกาย และ โภชนาการ และบรรลุเป้าหมายของตนเอง เสหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว - เว็บไซต์สำหรับแอดมิน ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล

IoT for Fall Detection

Our project is IoT project that help notify user when IoT wearer have fall to help reduce chances of falling and nobody notices the event that may lead to serious problems. So our application will send SMS notification when the wearer fall is happening.

Photgraphy and Tourism Platform

เว็บไซต์ที่รวมสถานที่สวยๆ เหมาะสำหรับการถ่ายรูปและท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร รวมถึงงานอีเว้นท์ที่จัดมาสำหรับการถ่ายรูปและสามารถค้นหาสถานที่ถ่ายรูปได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนผู้รักการถ่าย ที่นี่สามารถค้นหาแบบถ่ายภาพหรือตากล้องเพื่อนัดแนะกันไปถ่ายรูปยังสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระบบได้และเป็นแหล่งผลงานของตากล้องหรือแบบถ่ายภาพที่ต้องการจะแชร์เรื่องราวผ่านภาพถ่ายของเขาไว้บนเว็บไซต์ "Picmeup" แห่งนี้.

LX VIRTUAL TOUR

The LX (Learning Exchange) building has been under construction since 2016, and is now expected to be complete in 2019. Thus,we decided to develop a Virtual Reality/Augmented Reality application to display the building before it is finished.

SIT2job – Job Search Website for SIT Students

SIT2job is a website that serves as a medium for job seekers inside School of Information Technology (SIT) and company. Job seekers, which include both students and alumni are able to find available jobs from company posted by company. SIT2job consists of two features that differentiate SIT2job from other job search website. First, SIT2job allows joob seekers to find and apply for job by their competency scores. Second, SIT2job allows the company to set a characteristics scores that suitable for their jobs.

Holofilm

Enhancing the idea of a hologram to the real world. A web application that processes and produces a hologram video from just a normal video uploaded from the user. Combining with an acrylic holographic display and a projection screen, it produces a new video showing experience that proves the idea of a 3D hologram technology.

HoloLens Virology Adventure

HoloLens Virology Adventure is an electronic instruction media in the form of a 3D animation game on Microsoft HoloLens. Its functions aim to let players learn about some viruses that cause common diseases in humans. The main concept of the game is designed to be fun and educational. By using HoloLens technology, the game will have the ability to provide a more realistic environment than lectures or reading textbooks.

Timetable Management with Genetic Algorithm

โปรแกรมที่ช่วยในการจัดตารางรียนตารางสอนให้ง่าย สะดวก และตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดความผิดพลาด ลดความซ้ำซ้อนของการจัดตารางสอนในรูปแบบเดิม :))

Good Night Good Life

An Android application that help the user to detect and measure relaxation of the user before they sleep. This tend to help the user to get more deep sleep duration. Our application will help users to improve their sleep quality. Moreover, the application can also display the deep sleep duration to help user have a better understanding about their sleep.

Terminal VR game for health

Playing some game can be useful when people tried from work or study. Sitting on the chair and play some game might be someone favorite hobbies or career. Consequently, sitting for work and play can cause office syndrome. The TERMINAL virtual reality game for health is a game designed for encourage people to move their body while they are playing the game. TERMINAL contains a objective for players to hit the boxes, and contains activity movement information when players move during the game and estimated calories burned after the game. Moreover, player can observe their record and activity from previous session. TERMINAL also provides trend of performance for feedback to player. Let the TERMINAL save your health from office syndrome and keep fit from playing game.

Insight Aquarium

Nowadays, IOT is and equipment that help the people life easily such as smart home devices. Our web application is an website that link with IOT devices to help people care about their ornamental fishes easier and let the user know the suitable fish environment.

GiveThenGet

GiveThenGet is a web application which provides functions for charity activities and enable users to collect tokens to exchange for rewards within the website. It included four subsystems which are donation system, create charity project system, create volunteer project events system and volunteer participation.

TOGETHER Homestays Platform

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศและชุมชน แน่นอนว่าสิ่งที่มาคู่กับแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นคือธุรกิจการโรงแรมและที่พัก คนทั่วไปที่พอจะมีพื้นบางส่วนตัดสินใจทำโฮมเสตย์ ด้วยเหตุนี้เองเราอยากเห็น Platform ที่เชื่อมต่อระหว่างโฮมเสตย์และนักท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เองเราจึงตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ในชื่อ Together Homestay Platform เว็บไซต์ของเราทำหน้าที่2ประการหลักๆ คือ 1. เป็น Platform ให้สำหรับเจ้าของโฮมเสตย์ได้มีพื้นที่โฆษณาเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาพัก และ จัดการการจองโฮมเสตย์ได้ 2. เป็นพื้นที่สำหรับการหาและจองโฮมเสตย์ท้องถิ่นในราคาถูก ติดต่อเจ้าของโฮมเสตย์ได้ง่ายขึ้น

DailyEmo

An android application that help the user to deal with their stress and promote them to get a better health. By using DailyEmo, The system will collect user data from Fitbit Charge 2 and Google Maps to analyze then displays collected data in form of visualize graph.

Voting System using Blockchain Technology

Voting system for today using Blockchain Technology which has secure, fast and easy to use.

Farm Away: Farm your plants from afar

In recent years, there has been an increasing interest in the smart farming concept. The objective of our research was to create a mobile application that is research based to provide the controller and information about farm management to look after plants. The final result will be a mobile application based on android that provides graphics and real-time information in an easy to use app that will enable the user to take care of their farm when they are away from their farm. The main problem that the users want to solve is to be able to manage the farm from distance which includes monitoring and watering. Moreover, to check the weather in real time and also the soil moisture level. The farm away application provides data visualization and predictive analysis. This will allow farmers to prepare for situations that might occur in the future and reduce the cost of employment of someone to take care of their crops for a period of time.

Ganges: The IoT-based Water Quality Evaluation Unit for a Smart City

Ganges System is the website to measure the parameters of water quality to solve water pollution and protect the environment. The most basic effects of water pollution are directly suffered by all organisms that survive which includes human.

Log Analytics with Big Data Environment

ระบบ Log Analytics with Big Data Environment นั้นเกิดจากกลุ่มของคณะผู้จัดทำมีความสนใจใน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบกับข้อมูลในการใช้งานบริการของเว็บไซต์ประกันสังคมมีขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อสังเกตข้อมูลจาก Log Data โดยการเเยกลักษณะของข้อมูลเพื่อนำมาทำ ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหา Insight หรือแนวทางใหม่ ๆ มาปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์ประกันสังคม

Assistant Application for Trainable Patient with Autism Spectrum Disorder

iLect Application เป็น Application สำหรับผู้ป่วยออทิสติกที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ โดย Application ของเราจะเหมาะต่อกลุ่มผู้ป่วยออทิสติที่พูดไม่ได้แต่เข้าใจได้ หรือ กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถเข้าใจได้แต่พูดสื่อสารออกมาไม่ชัดผู้อื่นไม่สามารถฟังรู้เรื่อง โดยจะมี 5 หมวดที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยในการสื่อสาร ได้แก่ กิน ไป ฟัง ดู และเล่น อีกทั้งผู้ปกครองยังสามารถเลือกคำที่ใช้บ่อยไว้ในหมวด Favorites อีกด้วย

FightFit

เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการสร้างสังคมของการเล่นกีฬา และจูงใจให้ผู้เล่นใหม่ๆออกมาเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยผู้เล่นสามารถหาผู้เล่นอื่นที่ต้องการจะเล่นกีฬาชนิดเดียวกันได้และยังมีการ