LibraryHouze Condo Management System for the Smart Living

Condominium Management System, Case study with Library Houze, is designed to correct and betterment the current problems in condominium management: almost of tasks are done manually, and most of Condominiums do not have any specific system as a means to communicate with the residents. This system is developed for condo’s staffs in a web application and residents in both of web applications and native mobile applications which can be exported in both mobile platforms to support the diversity of the residents in the condominium.

Calendar Base Cars Reservation System

Car reservation system with car management function. Developed by PHP(Codeigniter Framework). Function 1. Reserve Car 2. Use outside car 3. Generate report 4. Car management (Admin only)

Restaurant Management System in Case Study Kopi Hub

ระบบบริหารและจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาโกปี๊ฮับ เป็นระบบบน Platform Web Application ด้วยภาษา JAVA เป็นหลัก โดยใช้ Framework Spring Boot โดยมีรูปแบบของ Database ทุกร้านเป็นแบบรวม (ไม่ใช่ Cloud) ซึ่งฟีเจอร์ภายในระบบหลักๆ จะประกอบไปด้วย 1) Employee Management ระบบบริหารและจัดการภายในร้านและสาขานั้นๆ) 2) Menu Management (ระบบจัดการเมนูอาหารของแต่ละสาขา) 3) Material Management (ระบบจัดการวัตถุดิบของแต่ละร้านอาหาร) 4) Branch and Member Management (ระบบจัดการสาขาและสมาชิกของสาขา เช่น พนักงาน แคชเชียร์ ผู้จัดการร้าน) 5) Kitchen Management (ระบบจัดการลำดับออเดอร์อาหารภายในครัว แบบ Monitor ได้) 6) Cashier Management (ระบบคิดเงินและปริ้นท์ใบเสร็จ) 7) Promotion Management (ฟีเจอร์จัดการโปรโมชั่นของร้าน) 8) Ledger Management (ฟีเจอร์จัดการบัญชีของสาขานั้นๆ) 9) Report Management (ฟีเจอร์รายงานผลประกอบการและอื่นๆของสาขานั้นๆ)

WATJAI

ระบบสำหรับตรวจสอบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ(arrhythmia) ผ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากบอร์ดอาร์ดูโน่ และทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ฟังก์ชั่นการใช้งานหลักบนแอปพลิเคชั่นคือคือ EKG monitoring, Realtime Analysis, Notification from doctor โดยจะมีการทำงานในรูปแบบของวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผ่านบอร์ดอาร์ดูโน่ ส่งข้อมูลที่จากบอร์ดอาร์ดูโน่ผ่านบลูทูธโทรศัพท์มือถือ แลัวส่งขึ้นปประมวลผลบนserver หากตรวจพบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะส่งไปยังเว็บไซต์อีกฝั่งทางแพทย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และจะส่งแจ้งเตือนยังแพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน

Cloud System for Alumni

ระบบของเราจะเป็น cloud service ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของประชากรที่มีการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ทางด้านธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้หมายถึงประชากรที่กำลังทำงานภายในประเทศอยู่จึงสำคัญอย่างมาก โดยที่เราจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเก็บไว้โดยการทำแอปพลิเคชันให้กับศิษย์เก่าได้ใช้ โดยระบบที่พัฒนานี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องการติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัย โดยแอปพลิเคชันจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการประกาศรับสมัครงาน โดยจะมีทั้งเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน โดยมีฟังก์ชัน เป็นกระดานข่าวสาร กิจกรรม และประกาศต่างๆ จากทั้งทางมหาวิทยาลัยและทั้งจากที่ศิษย์เก่าเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยจะมีผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดการกระดานข่าวสาร อีกฟังก์ชันสำคัญคือการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนเมื่อมีข่าวสารหรือกิจกรรมใหม่ถูกโพสต์ลงในระบบ และมีฟังก์ชันเสริมอื่นๆ เช่น การแสดงและจัดการข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ การประกาศรับสมัครงาน การร่วมบริจาค และการติดต่อผู้ดูแลระบบโดยตรงผ่านทางระบบ

STAND DOT

เกมเพื่อสุขภาพจิต (ภาวะซึมเศร้า) ที่นำข้อมูลจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และภาวะซึมเศร้า รวมถึงคำแนะนำ คำปรึกษาจากจิตแพทย์มาสร้างเป็นเกมมือถือประเภท Pet Simulation ที่ผู้เล่นจะได้มีมอนสเตอร์เป็นของตนเอง โดยสามารถจัดการ ดูแล พัฒนา และนำมอนสเตอร์ของตนเองไปผจญภัยในโหมดของการทำภารกิจต่าง ๆ ในรูปแบบของเกม Action ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ร่วมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ประกอบกับการที่ให้เกมเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลแก่ผู้เล่น และให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยเกมนี้สามารถรองรับการเล่นบนสมาร์ทโฟนได้สองแพลตฟอร์มทั้งบน Android และ iOS

Volleyball Players and Matches Analysis by Voice Recognition

แอพพลิเคชั่นช่วยวิเคราะห์เกมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลผ่านการป้อนข้อมูลด้วยเสียง เพื่อใช้วางแผนและให้ข้อมูลกับทีมโค้ชเพื่อตัดสินใจในการเลือกแผนการเล่นที่ดีที่สุด และผู้เล่นที่มีทักษะในแต่ละด้านโดดเด่นที่สุด ในการแก้ไขสถานการณ์การแข่งขันทั้งในเชิงได้เปรียบและเสียเปรียบ ซึ่งบันทึกข้อมูลในระหว่างการแข่งขันและแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ระบบยังสามารถบันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วโดยผ่านการสั่งด้วยเสียงหรือการกดปุ่มผ่านจอสัมผัส และกลุ่มผู้ใช้ระบบคือทีมโค้ช ทีมสตาฟ นักกีฬาวอลเลย์บอล ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาจนถึงระดับโลก รวมถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎกติกากีฬาวอลเลย์บอล

Smart Water Control and Management System in House for Saving

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดการน้ำภายในบ้าน สามารถดูปริมาณการไหลของน้ำได้ทุกเวลา มีระบบตรวจจับน้ำรั่ว และยังสามารถปิดหรือเปิดน้ำได้อีกด้วย อีกทั้งยังคำนวนค่าน้ำ ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลังได้

LibraryVR

ระบบจำลองภาพเสมือนหอสมุดโดยเป็นการจำลองในส่วนของนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยผ่านเทคโนโลยี VR โดยผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลต่างๆที่อยู่ภายในหอสมุดด้วยการควบคุมด้วยสายตาของผู้ใช้งานเอง โดยตัวระบบรองรับการใช้งานด้วยระบบปฏิบัติการ Android

Meet and Management

ระบบบริหารจัดการการประชุม (Meet and management) เป็นระบบบริหารจัดการงานที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายหลังการประชุมว่าใครได้รับมอบหมายงานใดบ้าง และสามารถที่จะติดตามการทำงานที่ได้รับมอบหมายว่าเกินกำหนดแล้วหรือยัง รวมถึงแสดงสถิติการทำงานในรูปแบบของกราฟข้อมูลทั้งตามครั้งการประชุม หรือ รายบุคคลได้

SIT Research Database System

This project aims to develop a web current research information system (CRIS) which is a part of School of Information Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi. It contains database management system, research information and information retrieval program. It can add, edit, remove and search data. The characteristic function is multilingual full-text searching that designed to be able to search any kind of data. It also widely used for searching data, electronic mail, business document and article that information is continuously increased on the internet.

Miletrav: Passionate Activity Platform

platform ที่คอยรวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนด้วยการนำเทคโนโลยี machine learning มาสร้างเป็น recommendation system เพื่อแนะนำกิจกรรมที่คุณเห็นเเล้วไม่ควรพลาด Miletrav Purely you

Luxyim system

"ระบบสารสนเทศกลุ่มรักยิ้ม" เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลต่างๆของกลุ่มรักยิ้มไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลกิจกรรม เก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกาศข่าว ประมวลภาพ แผนกิจกรรม คลังอุปกรณ์ รวมถึงระบบที่รองรับการรับบริจาคอุปกรณ์ต่างๆที่ทางกลุ่มรักยิ้มต้องการนำมาใช้ทำกิจกรรม ทั้งนี้ระบบสารสนเทศกลุ่มรักยิ้มยังสามารถรองรับการเข้าชมจากชาวต่างชาติโดยมีฟังค์ชั่นเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มรักยิ้มด้วย www.luxyim.me

Tribe - Mixed Reality Strategy Game

Tribe is Action Turn-based board game which designed for break the problem of a board game. Tribe can play multiplayer by online system and combined with Augmented Reality System (required VR box) so that will make players can have more interacted in 15-40 minutes.

Around Me

แอพพลิเคชั่นสำหรับหาเพื่อนร่วมทาง(Around Me) จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รวมกลุ่มสำหรับเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลา เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าการเดินทางบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่สะดวก และมีบุคลากรหลายคนที่เดินทางไปในทางเดียวกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการหาเพื่อนร่วมเดินทาง เพื่อประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับบุคคลากรร่วมมหาวิทยาลัย โดยจัดทำในรูปแบบ mobile application สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ web application ในส่วนของ Admin ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใบขับขี่ของผู้ขับขี่ และดูแลปัญหาที่ถูกรายงาน รวมถึงสมาชิกที่ประพฤติตัวไม่ดีจากการตรวจดู rating โดยรวมของผู้ใช้

Eatzy ; Food Ordering and Queue Reservation System

โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่งอาหารและจองคิว

Weeworh

Weeworh เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในด้านความล่าช้าของการรับทราบเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ และปัญหาความเข้าใจผิดในด้านสถานที่ของจุดเกิดเหตุ ซึ่งความเสียหายจากการรับทราบเหตุที่ล่าช้าเกินไปหรือความเข้าใจผิดด้านสถานที่นั้นส่งผลให้ผู้ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือที่ล่าช้าซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียด้านทรัพย์สินหรือความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อย่างชีวิต โดย Weeworh จะเป็นระบบตัวกลางระหว่างผู้แจ้งเหตุที่ประสบเหตุร้ายและเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วในการรับทราบเหตุและรับทราบสถานที่ที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ Weeworh is a system which helps a rescuer to acknowledge incoming reported incident and let the rescuer rescue the incident's victim as fast as possible.

Animal-AID 4.0

Animal-AID เป็นเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อสัตว์ประสบภัยและเหตุฉุกเฉิน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ และข้อมูลการบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ สามารถแสดงรายชื่อผู้บริจาค แสดงภาพและข้อมูลสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการบริจาคเงิน, บริจาคเลือด แสดงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ สามารถสั่งซื้อของที่ระลึกของมูลนิธิได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้สัตว์, อาหารสัตว์ และเครื่องแต่งกาย สามารถรับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของไปเลี้ยงได้ และยังมีช่องทางสอบถามความสงสัยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของท่านอีกด้วย

KUMNET - Wireless Controller on Cloud

ระบบควบคุมเครือข่ายไร้สายผ่านเว็บคอนโทรลเลอร์ โดยสามารถใช้งานได้กับ Access Point ที่รองรับซอฟแวร์ openWRT ซึ่งทำให้ผู้มีความต้องการที่จะใช้งาน Access Point เป็นจำนวนมาก สามารถควบคุม Access Point ได้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ License ได้อีกด้วย

Language Exchange Application

แอปพลิเคชันที่จะช่วยในการฝึกภาษาโดยผ่านระบบต่างๆ ใน แอปพลิเคชันโดยประกอบไปด้วย ส่วนของการ ฝึกฝน (Practice) ผู้ให้คำแนะนำ (Advisor) พูดคุย (Chat) สื่อสาร (Voice call) ในส่วนของ Practice ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตอบคำถาม ทำแบบฝึกหัด ในภาษาที่ตนเองสนใจได้ โดยคำถามเหล่านั้นจะมาจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือเป็นเจ้าของภาษานั้นๆ ในส่วนของ Advisor ผู้ใช้สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องหรือคำแนะนำ ในภาษาที่ตนเองเชี่ยวชาญ สร้างคำถาม และแบบฝึกหัดไว้ให้ผู้ที่สนใจ และผู้ใช้ยังสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรู้กับผู้ใช้คนอื่นๆ ผ่านทางระบบ chat และ voice call (VoIP) Language Exchange Application ถูกพัฒนาขึ้นมาในชื่อ ComPract ในรูปแบบ Android Application

Optical Shop Management

ระบบบริหารจัดการร้านแว่นตา เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าภายในร้าน โดยใช้ ร้านเทคโนการแว่น สาขาประชาอุทิศ เป็นร้านกรณีศึกษา เนื่องจากร้านใช้แบบฟอร์มกระดาษในการบันทึกข้อมูลลูกค้าทำให้ยากต่อการค้นหาและจัดการในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีระบบลองแว่นออนไลน์ที่สามารถลองผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นได้เลยและสามารถเลือกกรอบแว่นได้หลากหลายให้เหมาะกับตนเองได้

Volunteer Center for KMUTT

แอพพลิเคชั่นศูนย์รวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ มจธ. เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบ Android แอพพลิเคชั่นของเราจะเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมโดยไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ สะดวกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะสามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้น สามารถส่งเอกสารออนไลน์ได้ตลอดเวลาภายในช่วงเวลาที่กำหนด รองรับการสมัครออนไลน์ และสะดวกกับผู้จัดกิจกรรมในส่วนของการตรวจสอบเอกสาร นักศึกษาที่ได้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ จะสามารถรับรู้ว่ามีกิจกรรมจิตอาสาใดที่มีการจัด หรือเปิดรับสมัครอยู่บ้าง วัตถุประสงค์ 1.) เพื่อเป็นการรวบรวมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.) เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับรู้ทุกกิจกรรมจิตอาสาของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 3.) เพื่อให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสามารถจัดกิจกรรมอาสาได้โดยให้อยู่ภายใต้ชื่อหน่วยงานใน มหาวิทยาลัย หรือเป็นการจัดกิจกรรมไปกันเองในกลุ่มนักศึกษา

Online Recipes and Ingredients Ordering Application

ORIOAN เป็นโปรแกรมประยุกต์ (Application) สำหรับรวบรวมสูตรอาหาร สามารถแปลงหน่วยวัดต่างๆ ได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน และสามารถสั่งวัตถุดิบออนไลน์ โดย ORIOAN จะเน้นกลุ่มผู้ใช้ที่ชื่นชอบการทำอาหาร หรือผู้ที่อยากลองเข้าครัวเพื่อทำอาหาร ซึ่ง ORIOAN เป็นโปรแกรมประยุกต์สำหรับการทำงานบนเว็บไซต์เป็นหลัก

Thailand Travel World

Thailand Travel World is a 2D , Massively Multiplayer Online Role-playing (MMORPG) game online on mobile. This game can support about Thailand's traveling by using the real place graphic and has the function check-in. In the game , players assume the roles of citizens in Thailand such as farmer , fisherman and boxer and can create own character with items accessories. The main missions in this game , players have to clear the quests to help people in the city parts of Thailand from monsters and know some culture and history of each provinces in Thailand.

DEK-THOON

DEK-THOON เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาทุนการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ใช้ โดยการเปรียบเทียบจากเกรดเฉลี่ย คะแนนวัดความสามารถทางภาษา และสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ เป็นต้น ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถกรองดูเฉพาะประเภทของทุน หรือสาขาวิชา ตามแต่ที่ตนเองสนใจได้ และยังสามารถบันทึกทุนการศึกษาที่สนใจเพื่อไว้ดูรายละเอียดภายหลังได้ รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทุนการศึกษาได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาทุนการศึกษาที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Detectors System of Weight and Risk analysis of the bag-pack

Our project is about IoT. The backpack can help you to decrease a backache, protect your belongings and tracking your backpack tools and Techniques. We analyze the information to estimate your health problems from Force Sensitive Resistor to detect your pressure from backpack weight and suggestion about your posture from the backpack and all of the data based on academic research.

KASSANDRA: Education Guide and Career Suggestion

KASSANDRA, Education Guide and Career Suggestion; is the application for SIT students to get the overview of student’s skills both hard skills and soft skills to know their strengths and weaknesses to improve career skills. KASSANDRA contains Education Guide for each SIT courses and Suggestion for 12 common IT career paths, also the overview of SIT student’s career trend to know what’s going on in IT labor markets. Moreover, we apply machine learning to predict student’s grade for the current semester by using item-based collaborative filtering techniques to develop predictive model. Let’s decide your future with our application, the best education guide for SIT students.

Administrator Assistant Tools

ระบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบ(Administrator Assistant Tools) จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ ในการบริหารจัดการกับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก ผู้ดูแลระบบต้องหมั่นจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ในที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยระดับสูง โดยที่ผู้ดูแลระบบจะต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นจำนวนมาก หากไม่มีระบบรองรับในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีพอ ก็อาจทำให้เกิดความยุ่งยากได้ จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างระบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบขึ้นมา เพื่อทำให้ผู้ดูแลระบบเกิดความสะดวกสบายในการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นมากขึ้น โดยทำในรูปแบบของ web application

Lyra - Life Achievement Community Application

Lyra (Life Achievement Community Application) เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามการตั้งเป้าหมายชีวิตในระยะสั้น เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายและการใช้ชีวิต โดยได้นำทฤษฎี Gamification คือการนำส่วนประกอบของเกมส์เข้ามาปรับใช้ในการออกแบบระบบ ทำให้แอปพลิเคชันของเราสามารถติดตามการทำเป้าหมายในแบบที่แตกต่างกันได้ โดยระบบประกอบไปด้วย 4 ประเภทของเป้าหมายใหญ่ๆ ได้แก่ การออมเงิน (Saving Money Challenge) การทำเช็กลิส (Checklist Challenge) การทำเป้าหมายแบบมีขั้นตอน (Step Challenge) และการตั้งเป้าหมายประจำวัน (Routine Challenge) เพื่อให้ยืดหยุ่นกับการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล อีกทั้งยังรองรับผู้ใช้ในแบบ Community ทำให้เกิดการทำเป้าหมายร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดและใช้รูปแบบกลุ่มในการสร้างแรงผลักดัน โดยผู้ใช้จะเป็นคนคอยบันทึกการทำเป้าหมายของตนเอง และมีระบบ Achievement เพื่อให้รางวัลเมื่อทำเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ

Aily

แอพพลิเคชั่นติดตามและดูแลสมาชิกในครอบครัว (Aily) เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการเคลื่อนไหว ดูแลตรวจสอบความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ลดความกังวลและลดเวลาในการตามหา หรือถามหาสมาชิกในครอบครัว โดยสามารถดูตำแหน่งการเดินทางของสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเรียลไทม์ หรือ ดูตำแหน่งย้อนหลัง ได้ด้วยระบบ GPS ซึ่งบุคคลที่สามารถดูได้ต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น อีกทั้งยังสามารถกดขอความช่วยเหลือไปยังสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

Decision Maker

ระบบที่ช่วยในการทำนายผล จากชุดข้อมูลที่มี ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยผลจากการทำนายสามารถนำมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ และสามารถนำผลลัพธ์นั้นไปวิเคราะห์หรือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้

Journey Mission

ภารกิจการเดินทาง (Journey Mission ) เป็นแอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างแรงจูงใจ และความสนุกสนานในการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดปลายทางในการท่องเที่ยว เพื่อเลือกภารกิจในการเดินทางไปในการสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่ทางระบบได้กำหนดไว้ให้ จากนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มออกเดินทาง และเช็คอินตามจุดต่างๆ ทางระบบจะมีการเก็บคะแนนสะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีคะแนนพิเศษ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความท้าทาย

Arogya Chatbot: Using Web FAQ to Recommend Thai Herbal Medicine - an Information Retrieval based Approach

แชทบอทสำหรับตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรผ่านเฟสบุ๊คเมสเซนเจอร์ โดยสร้างคลังข้อมูลขึ้นมาจากการครอว์เลอร์ข้อมูล FAQ มาจากเว็บไซต์ต่างๆ และคัดเลือกคำตอบที่จะตอบกับผู้ใช้ด้วยเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)

Safety Van

ระบบบริหารจัดการรถตู้สาธารณะ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยมีฟังก์ชันตรวจสอบการคาดเข็มขัดของผู้โดยสาร ฟังก์ชันเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่ขึ้นมาบนรถ ฟังก์ชันที่ทำให้ผู้โดยสารสามารถรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับ นอกจากนี้ยังมีระบบแอดมินเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการและดูข้อมูลผู้โดยสารรวมถึงการเก็บสถิติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนขับรถตู้

Ha Tew Deal Ngan

ระบบสื่อกลางระหว่างติวเตอร์และผู้ที่ต้องการหาติวเตอร์(Ha Tew Deal Ngan) เป็นระบบสำหรับให้ติวเตอร์และผู้ที่ต้องการหาติวเตอร์ได้ทำการคุยตกลงกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายทำการตกลงกันสำเร็จ เนื่องจากในชีวิตจริง การที่จะทำธุรกิจแบบนี้ ติวเตอร์ต้องหานักเรียนโดยผ่านตัวกลางเป็นส่วนใหญ่ แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งด้วย(ค่านายหน้า) เราเล็งเห็นตรงส่วนนี้ จนได้ออกมาเป็บเว็บไซต์สำหรับการคุยทำข้อตกลงกันระหว่าง2ฝ่าย โดยติวเตอร์จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการหานักเรียนในแต่ละครั้ง

Medicine Store Management

Medicine Store Management เป็นweb application ที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบความสะดวกให้กับร้านขายยา โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างFunction ให้ตรงต่อความต้องการของร้านขายยา

Keep Growing : Hololens application

Keep Growing game is an educational game that connecting blocks to planting flower . This game application running on Microsoft HoloLens for practice analytic thinking as well as problem solving skill. Playing this game ,player can see objects as holograms in real environment .Players can use their finger to interact with game object instead of using a mouse or keyboard.

Blindary(Production)

Nowadays, there are many blind people in Thailand and they would like to access information such as education, news, or entertainment just like people who can see. But it has not enough audiobooks for them. The Blindary is a web application that is developed for helping volunteers to create their own audiobooks conveniently and efficiently. The project is separated into two parts, which are audiobook production and audiobook playback. Each part is developed by separated groups. The project team focus on audiobook production, and another team develop the audiobook playback. In the Blindary audiobook production part, the application requires the users to test their voice quality before recording, and allow the users to upload sound from external sources as well. The Blindary application also provide an audio cutter feature. If the users mispronounce or skip words while they are recording, they can edit and insert an additional audio track. Moreover, the users can collaborate their audiobook with each other. Furthermore, the application use cloud storage to store the recording. So, it can reduce the problem of the limitation of network bandwidth when the users upload content to the server at the same time.

Holotran Holotube

The user-friendly technology with hologram systems that bring fun and excitement to users and help user easy to make hologram video by themselves.

Patient Diary

แอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง(Patient Diary) จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นเสมือนสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ทำการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการล้างไตผ่านออนไลน์โดยแพทย์สามารถดูผลการบันทึกของผู้ป่วยทางออนไลน์ได้ มีการคำนวณสถิติค่าสุทธิของกำไร/ขาดทุนในแต่ละวันในรูปแบบกราฟเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวิเคราะห์ค่าที่ได้ง่ายขึ้น มีการเตือนเมื่อถึงเวลาล้างไตและแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงวันพบแพทย์ อีกทั้งมีโปรแกรมสำหรับคำนวณสารอาหารแต่ละประเภทโดยผู้ป่วยสามารถเลือกสารอาหารที่จะรับประทานได้ และมีรายการอาหารในแต่ละประเภทสารอาหารให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานได้ โดยทำในรูปแบบของ web application และ mobile application ทำงานบนระบบปฏิบัติการ android

Personal financial managing system

Most existing systems of money management manually record income and expenses in account books. Since smartphones have begun playing such a huge role in daily life, we can throw account books away and turn to smartphones applications instead. There are many applications for managing your money. However, the main problem for users is that they do not know how to effectively use these applications. One possible reason for the problem is that most applications have complicated interfaces. There are a lot of buttons that contain specific financial words. Thus, users could benefit from an application that has new smart features. This application would help them plan and manage finances by using assignable goals.

Telemetry data analytics for car rental costing

Telemetry Analyzer is a web application that collects telemetry data from the rental vehicles belong to the royal project foundation and perform data analytics to provide an accurate vehicle rental cost. Telemetry Analyzer เป็นระบบที่คิดค้นขึ้นเพื่อการคำนวณราคาการเช่ารถที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ให้บริการเช่ารถจัดการค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Spot It! The Application

Spot It! is a simple and fun match-making card game released in USA and Europe. This project develop the game into mobile web application platform to create a new experience for enjoying Spot It!. With the new cluster web server we introducing to host the game, we can ensure the best experiences throughout the game with up to 7 players who play against you! Hop in and shows them who got the sharpest eye!

Geek Harvest

“ปลูกเลย” หรือ “Geek Harvest” คือแอพพลิเคชันสำหรับช่วยเหลือและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในห้องพักเล็กๆ, พื้นที่ๆ มีสภาพแวดล้อมไม่อำนวยแก่การปลูกต้นไม้ หรือสำหรับช่วยผู้ที่ไม่มีเวลาในการดูแลต้นไม้ ตัวแอพพลิเคชันนี้จะมีข้อมูลต้นไม้แต่ละชนิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ โดยจะทำงานร่วมกับชุดปลูกต้นไม้ที่มีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดความชื้น, แสง, และอุณหภูมิรอบๆ ต้นไม้ โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบอัตโนมัติ (รดน้ำ, ให้แสง, เก็บข้อมูลการดูแลอัติโนมัติ) หรือระบบสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น (ผู้ใช้กำหนดเวลาการให้น้ำและแสงด้วยตัวเอง) “Geek Harvest” was created to promotes planting in a limited space and help monitor plant growth. The system included two parts: the planting set which connected to set of sensors to detect humidity, light, and temperature. And the mobile application for the users to select what plant they want to grow and can control water flow and switch on/off the LED light. The system is suitable for people who do not have enough time as the system can be switch between automatic and manual mode. The system will provide information of each plant for the users to choose.

Sira Masion Management System

ระบบจัดการหอพักสิระแมนชั่น เป็นระบบสำหรับเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของหอพักในการดูแลจัดการหอพักในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การจัดการห้องพัก การจัดการค่าใช้จ่าย และทำใบแจ้งหนี้ ระบบบันทึกค่าน้ำค่าไฟฟ้า การรับแจ้งปัญหาต่างๆ ปฏิทินเตือนความจำ เป็นต้น อีกทั้งยังมี ระบบสำหรับเพิ่ม ความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย เช่น สามาร5ดู ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้และสามารถแจ้งปัญหาต่างๆไปยังเจ้าของหอพักได้ และผู้จัดทำยังได้จัดทำเว็บไซต์ของสิระแมนชั่นเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ดูข้อมูลของหอพักเพื่อใช้ในการตัดสินในการเลือกหอพักอีกด้วย

IMES - Intelligent Manufacturing Execution System

The modern-day manufacturing process in Thailand is often complex and poses many issues that business owners have to take into account. Important decisions need to be made about how to optimize production workflow. Hence, an IMES has been developed to plan production orders, track the events of production lines and record information that provides relevant statistics about a production facility. As a result of providing a high level of personalization that adheres a factory's needs enhanced production output and reduces overall downtime can be achieved. The IMES grants an affordable solution to business owners and improves the manufacturing standards for Thailand as the country advances into the digital age of Industry 4.0.

JOMONO

เว็บแอปพลิเคชัน ช่วยผู้สอนให้สามารถจัดการกิจกรรมและนำไปประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมในการสอน โดยให้ผู้สอนเข้ามาสร้างชุดคำถามในรูปแบบต่างๆเพื่อทดสอบผู้เรียนโดยระบบจะสามารถช่วยคำนวณคะแนน และเก็บสถิติคะแนนจากการเข้าร่วมทดสอบของผู้เรียน และผู้สอนยังสามารถนำไปเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นผู้เรียน นอกจากนี้เว็บยังสามารถให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของผู้สอนเพื่อนำไปปรับปรุงการสอนหรือเพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาการสอน

KMUTT NIGHT (Kinect game)

KMUTT NIGHT is a Kinect 3D game with a horror theme using the SIT building as the map. Players must do missions and walkthrough the building to find the way out. Kinect will let players control the game with their body gestures. This means that players have to move their body in order to play the game. We expect players to move their body, which is one good way to exercise.This game also keep track of player exercise statistic.

ParkHere

ParkHere is an application that allows users to find parking more easily. The application will shows the number of available spaces in real time and route to their parking destination. User can see the real-time fee. It also allows the staff to even reserve a parking spot at certain lots for guests, also the security guard to control number of parking lots. That is the way you can avoid circling the block for hours, and get on with your day faster.

The Ultimate Battle AR Game

ในปัจจุบันมีการใช้งานบน smartphone อย่างแพร่หลาย เรามองเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงมีความคิดในการที่จะพัฒนาเกมขึ้นมาในระบบใหม่ ตัวเกมนั้นก็เหมือนกับเกมบนโทรศัพท์มือถือทั่วไปและเป็นเกมออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกมได้ปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีAR แต่เมื่อต้องการใช้ก็สามารถใช้งานได้ เมื่อเราอยากจะดูตัวละครของเราในโลกจริงๆ ถ่ายภาพตัวละครของเรากับตัวเราได้ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับตัวละคร แต่หลักๆระบบหลักที่จะใช้งาน AR นั้นก็คือระบบการต่อสู้กันระหว่างผู้เล่นด้วยกันในโลกความจริง โดยผู้เล่นสามารถใช้เทคนิคกลยุทธ์ต่างๆในการบังคับตัวละครเพื่อต่อสู้กัน ตัวละครนั้นมีระบบสเตตัสเพื่อเพิ่มความสามารถให้ตัวละคร ผู้เล่นจำเป็นต้องทำให้ตัวละครของตัวเองเก่งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นโดยจะใช้ QR Maker เป็นตัวกลางในอัญเชิญตัวละครออกมาต่อสู้กัน ซึ่งทำหน้าที่เป็น Marker ในการระบุตำแหน่งการอัญเชิญตัวละคร การต่อสู้กันของตัวละครจะไม่ใช่ในรูปแบบธรรมดาที่มายืนตีกันเฉยๆแล้วก็แพ้ไป แต่จะมีการ สั่งให้โจมตี โดยจะต้องสั่งการโดยตัวของผู้เล่นเอง โดยในตอนนี้เกมจะรันได้บนเฉพาะ OS Android เท่านั้น

Auto-scaling microservices on IaaS under SLAs with cost effective Framework

เฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาระบบจัดการอัตโนมัติสำหรับการสเกลเพิ่ม/ลดเซิฟเวอร์ และ ไมโครเซอร์วิส บน Infrastructure as a Service หรือ Cloud Computing เพื่อให้เซอร์วิสดังกล่าวสามารถให้บริการได้ภายใต้ service-level agreement ที่กำหนดและด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับ Infrastructure ที่มีประสิทธิ์ภาพ โดยออกแบบเฟรมเวิร์คที่ใช้หลักการ machine learning เป็นหลัก

SoundsFitt

playing music matched to your heartrate and medical condition

Timetable Scheduling by Genetic Algorithm

เป็นระบบจัดการตารางสอน ที่เป็นการนำข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น นศ อาจารย์ ห้อง วิช มาผ่านกระบวนการ Genetic Algorithm เพื่อสร้างเป็นตารางสอนขึ้นมา พร้อมทั้งสามารถกำหนดความต้องการของผู้สอนได้อีกด้วย

Refrigerated Truck Temperature and Humidity Warning System

Refrigerated Truck Temperature and Humidity Warning System is a system that detects the temperature and humidity in the refrigerated compartment of trucks. In the refrigerated area, the temperature and humidity will differ during transport. To be able to prevent product damage, the sensors can alert the driver and can alert the staff at the office, who are responsible for the product.

What The Chef!

What The Chef! is a VR mobile game application that provide users to learn decision making to correctly cook a food. The users can play What The Chef! with Android smartphone & VR glasses. What The Chef! also provides some knowledge of foods and cooking which usually see in every day.

Thai Zero Energy

เว็บแอพพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจทางด้านบ้านประหยัดพลังงาน ในชื่อ “Thai Zero Energy” ที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการตรวจสอบการใช้พลังงานในบ้าน คำนวณปริมาณค่าใช้จ่ายที่จะลดลงได้หากเข้ารับการปรึกษากับบริษัท และมีการให้ความรู้ พร้อมทั้งการเปิดรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบพลังงานสุริยะ โดยทางฝั่งผู้ดูแลระบบนั้น ก็สามารถจัดการคำสั่งซื้อสินค้า โปรโมชั่น ราคาสินค้า และประเมิณผลประกอบการจากกราฟที่สรุปรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Blindary (wit.ai)

In Thailand, there are about 600,000 blind people. In other words, about 1% of the Thai population is blind. Most of the blind have less opportunities to learn new things because they cannot see. So, it is hard for them to read books unlike other people, and it is harder for them to learn unlike people who can see. Although there are some applications for smartphones that can help the blind access books, not all blind people have smartphones. For these reasons, we want to help blind people by creating a website that helps them access many kinds of books. “Blindary” is going to help blind people access audiobooks and short stories. We have separated the project into two parts. One part is audiobook production, and the other part is audiobook playback. Both parts are going to be developed by separate teams. Our group will focus on the audiobook playback. Meanwhile, the other group will focus on audiobook production. In Blindary audiobook playback, the website was designed for accessibility support and use natural language processing(NLP) that can help the blind use the website easily. We use the service from wit.ai that help blind user to interact with the website.

UP TO TRAIN

ในอดีตผู้คนสมัยก่อนมักจะทำงานเก็บเงินและค่อยเที่ยวในช่วงบั้นปลายของชีวิตซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะทำงานไปพร้อมๆกับการออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาแรงบันดาลใจและพักผ่อนหย่อนใจ รถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมาเลือกใช้จนกลายเป็นที่นิยมและมียอดค้นหาติดอันดับ google trends ใกล้เคียงกับอันดับในการค้นหาคำว่า "เครื่องบิน" แต่ผู้คนก็ยังรู้จักเส้นทางรถไฟไม่มากนักเลยมักจะมีการหาข้อมูลเพื่อไปท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จึงเกิดโปรเจคนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวโดยรถไฟ โดยระบบจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวโดยการที่ใช้เว็บไซด์เป็นสื่อกลางโดยรถไฟนำเที่ยว โดยมีทริปท่องเที่ยวมากมายให้เลือกสรร มีการจองทริปท่องเที่ยวโดยรถไฟผ่านระบบออนไลน์ได้ มีการจ่ายเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด จากนั้นระบบจะแสดงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรมต่างๆ ตามตารางที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวได้กำหนดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการโดยผู้ใช้บริการสามารถท่องเที่ยวตามสถานีที่่มีการกำหนดไว้ในแต่ละครั้ง เมื่อจบทริปแล้วสามารถให้รีวิวและให้คะแนนทริปนั้นๆได้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีระบบบริหารจัดการทริปท่องเที่ยว การแสดงรายงาน ระบบการจัดคะแนนความนิยมของแต่ละทริปเพื่อช่วยในการตัดสินใจ และบริหารจัดการรายได้ ทำให้ลดขั้นตอนการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว

Smart Shopping with Receipt Recognition

Smart Shopping project is an android application that helps you to manage your household inventory, suggests you smart shopping decisions to get good-price product around your area and summarize your shopping history to help you manage your budget easily.