Document Flow Management System (DFMS)

Document flow

Luna: Web Application for Improving Programming Skills

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม เหมาะสำหรับน้องๆมัธยมศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

FineFine by blockchain

เว็บไซต์สำหรับจัดการและจ่ายค่าปรับใบสั่ง

SIT Saroop

SIT Saroop is a web-application for Compile Summary documents in one place. For easy access to documents.

Tower’s Monst Defense AR - Overstep Your Tower Defense Game

เกมแอปพลิเคชันปกป้องฐานทัพจากเหล่ามอนสเตอร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเกมแอพลิเคชันสำหรับกลุ่มคนที่มีความสนใจในเกมรูปแบบปกป้องฐานทัพ (Tower Defense) และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ได้เปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมรูปแบบใหม่ สามารถเล่นได้ทั้งในโหมดเล่นคนเดียว และเล่นหลายคน

Queue Manage System For Hospital

Queue Management System เป็นระบบที่จะช่วยจัดการคิวของผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล และยังช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลรู้คิวของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

FARMAGGIE: A Management and Information System for Hog Farming

?

Vocabulary Games Development for Primary School Children

โปรเจคเกม Piece of Words ( POW ) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแอพลิเคชันที่ใช้ฝึกพื้นฐานในการใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้กับเยาวชน และ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน

Jourlaney

พื้นที่แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวและค้นหาเพื่อนพาเที่ยว ที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเองอีกต่อไป และยังช่วยสร้างรายได้ในเวลาว่างให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มา Jour(la)ney ไปด้วยกันนะ :)

SIT's Chatbot

อยู่ระหว่างการจัดทำ

Smart Orchid Farm

Smart Orchid Farm คือระบบต้นเเบบในการดูเเลกล้วยไม้ด้วยเทคโนโลยี IoT ออกเเบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับโรงเรือนที่มีอยู่เเล้วของเกษตรกร มีความยืดหยุ่นสามารถปรับระบบให้รองรับตามขนาดของโรงเรือนที่มีอยู่ หรือรองรับการเพิ่มลดขนาดของโรงเรือนได้ทั้งเเบบการขยายพื้นที่ หรือเพิ่มจํานวนโรงเรือน ตามความเหมาะสม เเละสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดูเเลกล้วยไม้ตาม ภูมิภาค หรืออากาศ ตามเเต่ละพันธุ์ ซึ่งอ้างอิงจากความรู้ของเกษตรกร เเละเทคนิคของเเต่ละคน หรือสามารถนําค่า config ที่เป็นค่าเริ่มต้นในระบบนําไปปลูกกล้วยไม้ได้โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานในการปลูกกล้วยไม้มากนัก

แอปพลิเคชั่นแพลตฟอร์มสำหรับแนะนำและค้นหาสินค้าผ่านเทคโนโลยีบีคอน

เป็น platform ที่แสดงถึงความต้องการต่อสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ได้ด้วยเทคโนโลยี Beacon

OPD Books : Blockchain For Patient

ระบบจัดการเวชระเบียนใบการรักษาของผู้ป่วยที่เคยรับการรักษา โดยระบบเราจะเป็น การจัดการใบการรักษา ของแต่คลินิก โดยเป็นผู้ให้ Service ในการเรียกใช้งาน โดยข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยจะเก็บอยู่บน Blockchain

Game Application for Learning about Environment and Energy Saving

World hero แอปพลิเคชันเกมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

Speaking Scrabble Game

...

A Study of Elderly Color Vision on Monitor Display at Different Brightness Levels

This study examined the elderly’s preferred brightness level on a display screen for different pairs of texts and background colors and to compare this preference with early adults under the same experimental environment. The participants consisted of 20 early adults (aged 20-40 years) and 20 elderly (aged 60-81 years).

Indoor Parked Location Detechtion System (Parka)

แอนดรอยด์แอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี iBeacon เข้ามาช่วยในการตรวจจับตำแหน่งที่รถจอด แอปพลิเคชันจะช่วยจดจำว่าผู้ใช้งานได้จอดรถไว้ที่ใด ชั้นไหน โซนไหน ตึกใด เพื่อแก้ไขปัญหาการลืมตำแหน่งของรถที่ได้จอดไว้ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถดูภายนแอปพลิเคชันได้ว่า แต่ละชั้นภายในตึกมีที่จอดรถว่างเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อช่วยลดเวลาในการวนหาที่จอดรถ

Grade Analysis

?

TracQing - Inventory Management Section, the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

As Ramathibodi Hospital has encountered the requisition tracking problem, and the logistic problem deferring the delivery process of internal requisitions, we would like to propose the development of the requisition tracking system and queue management system. In terms of the requisition tracking system, it enables the internal staffs to track the progress and status of their requisitions. Regarding queue management system, it allows the delivery process of parcels to be faster which is based on the heuristics-technique algorithm designed by Production Engineering students.

TREATLAP

Desktop application ที่ใช้ในการตรวจจับพฤติกรรมและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือแลปท็อปในการทำงาน โดยระบบจะตรวจจับการนั่ง การก้มหน้า จับเวลาที่ใช้เมาส์หรือทัชแพด จำนวนครั้งที่เกิดจากการใช้แป้นพิมพ์ อีกทั้งมีแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ได้ปรับเปลี่ยนอริยาบถหรือลุกไปพักผ่อน และระบบจะนำพฤติกรรมที่เก็บได้ไปสรุปผลเพื่อดูแนวโน้มของพฤติกรรมขณะนั่งทำงาน พร้อมแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบ เป็นการป้องกันและลดโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรมหรืออาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายได้